Zariadenie pre hydrolýzu HU 6

Popis produktu

Vyvinuté špeciálne pre hydrolýzu vzoriek potravín za účelom stanovenia obsahu celkového oleja/tuku.

Prístroj umožňuje hydrolyzovať v sklenených mineralizačných trubiciach s priemerom 42 mm naraz až 6 vzoriek (trubice sú rovnaké ako pre mineralizáciu pre stanovenie N-látok podľa Kjeldahla).

Veľkosť vzorky je v rozmedzí 3 – 10 g.
Vzorka sa navažuje do mineralizačnej trubice, v ktorej prebieha hydrolýza približne 1 hodinu pri teplote 170 °C buď v kyslom prostredí (cHCl = 4 N) alebo pre niektoré vzorky v zásaditom prostredí (amoniak c = 20 % w/v).
Vzorka po hydrolýze je pomocou vodnej vývevy pretiahnutá z mineralizačnej trubice do fritového kelímka, kde je filtrovaná a následne premytá horúcou deionizovanou vodou, aby boli úplne odstránené zbytky HCl.
Vysušená zhydrolýzovaná vzorka vo fritovom kelímku je vložená do extrakčného prístroja SER 148/6 a následne je vykonaná extrakcia.
Hydrolyzačné zariadenie HU 6 umožňuje zvýšiť reprodukovateľnosť výsledkov ovplyvnením fázy prípravy vzorky na extrakciu, zvyšuje bezpečnosť práce a šetrí čas a chemikálie. Kompaktnosť zariadenia tiež prináša úsporu miesta v laboratóriu.Technické parametre:

 • konštrukčný materiál: povrchovo ošetrený nerezový plech
 • počet vzoriek: 3 alebo 6 vzoriek
 • nastavenie teploty: displej
 • odpočet: displej
 • displej: LCD
 • počet programov: 20
 • jazyková voľba: I, F, UK, E, D, T
 • príkon: 1350 W
 • napájanie: 230 V/50-60Hz
 • hmotnosť: 14,5 kg
 • rozmer (š x v x h): 355 x 570 x 450 mm 
 • teplotný rozsah: od izbovej teploty do 200 °C
 • kalibrácia teploty: automaticky
 • teplotná stabilita bloku: ± 0,5 °C
 • homogenita teploty bloku: ± 0,5 °C
 • presnosť teploty bloku: ± 0,5 °C
 • indikácia dosiahnutia nastavenej teploty: akustický signál a displej
 • odpočet času: displej

K stiahnutiuHU6.pdf