Výhradní zástupce pro SK:


DICKEY-John, Auburn, USA - vlhkoměr GAC, NIR Analyzátor

DJ


D.V.srl., Cusano di Zoppola, Itálie - Vzorkovač na obilí 

DV


Mezos spol s.r.o., - Obilní laboratoř 


Mezos 


                                     

Dále na Slovensku  zastupujeme:


Velp Scientifica srl., Usmate, Itálie - Standardní analýza

Velp 


Metefem, Budapest, Maďarsko - Laboratorní mlýn, šrotovník

Metefem


Delmhorst Europe, Titaniumlaan 100, Nizozemí - Vlhkoměr na seno, papír 

Delmhorst


Godé, Le Catelet, Francie - Minibatt

Gode 


VB-TRADE, Francie - Vidbag, Cone-R 

VB-Trade


ROBERT RIELE, Berlin, Německo - Spektofotometry

Riele