Laboratórne prístroje

Zameriavame sa najmä na oblasť výroby a spracovania obilia, a to od prvovýroby - vzorkovania surovín, až po potraviny.

Pre tieto oblasti ponúkame ako laboratórne prístroje a zariadenia pre rozbory rozhodcami metódami, tak i prístroje pre rychloanalýzy - NIR analyzátory, gravimetrické a elektrické vlhkomery.