O nás


Spoločnosť MEZOS-SQ spol. s r. o. vznikla v roku 1993, kedy sa pri delení Československa oddelila od svojej materskej spoločnosti MEZOS a.s. Dovážame a servisujeme laboratórnu techniku pre poľnohospodársky a potravinársky segment, predovšetkým pre oblasť výroby a spracovania obilia. Našim zákazníkom vieme zabezpečiť prístroje a zariadenia na celý proces spracovania obilia, od prvovýroby cez kvalitatívne hodnotenie surovín až po rozbory potravín.

Dovážame a servisujeme laboratórnu techniku pre poľnohospodársky a potravinársky segment, predovšetkým pre oblasť výroby a spracovania obilia. Našim zákazníkom vieme zabezpečiť prístroje a zariadenia na celý proces spracovania obilia, od prvovýroby cez kvalitatívne hodnotenie surovín až po rozbory potravín.


Z histórie spoločnosti

 • 1990 - založenie firmy MEZOS ako akciovej spoločnosti v Českej republike. Jej prvou výraznou činnosťou bolo zavedenie obilných vlhkomerov pre obchodný styk – Supermatic SM 15 a SM 20 a spolu s Českým metrologickým inštitútom vytvorili pre tieto vlhkomery kalibračnú sieť.
 • 1993 - v súvislosti s delením Československa sa od MEZOS, a. s. oddelila slovenská časť a vznikla samostatná firma MEZOS-SQ s.r.o., ktorá sa zaoberá výhradne laboratórnou technikou. Na slovenskom trhu predáva laboratórne prístroje prevažne pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo a zároveň im zabezpečuje odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis.
 • 1996 - začína spolupráca s americkým výrobcom vlhkomerov na obilniny Dickey-john, ktorý postupne nahrádza staršie modely od dánskeho výrobcu Foss, ktorý ukončil výrobu vlhkomerov
 • 1999 - na trh prichádzajú fyzikálno-chemické prístroje talianskej spoločnosti VELP Scientifica, určené pre štandardnú analýzu
 • 2004 - sortiment prístrojov sa rozširuje o NIR analyzátory nemeckej spoločnosti Bruins Instruments
 • 2014 - do ponuky spoločnosti sa dostávajú automatické vzorkovače obilia z korby nákladných áut talianskeho výrobcu D.V.srl
 • 2018 - ponuka analyzátorov sa rozširuje o prenosné modely od fínskej značky Grainsense
 • 2021 - inovovaná internetová stránka prepojená s Mezos s.r.o. Česká republika


Naši partneri:

 • DICKEY-John, Auburn, USA - vlhkomery GAC, NIR Analyzátory
 • Bruins Instruments, Mníchov, Nemecko - NIRT Analyzátory
 • D.V.srl., Cusano di Zoppola, Taliansko - Vzorkovače Stork
 • MEZOS spol. s r.o., Hraděc Králové, Česká republika
 • Velp Scientifica srl., Taliansko - Štandardná analýza
 • Delmhorst Europe, Titaniumlaan 100, Holandsko - Vlhkomer
 • Godé, Le Catelet, Francúzsko - Minibatt
 • VB-TRADE, Francúzsko - Vidbag
 • Romer Labs Diagnostic GmbH - Europe, Tulin, Rakúsko - stanovenie mykotoxínov