Zariadenie na testovanie trvanlivosti potravín a krmív OXITEST

Popis produktu

Podstatným faktorom, ktorý má vplyv na trvanlivosť výrobkov, je ich styk a reagovanie s atmosférickým kyslíkom. 
Predovšetkým oxidácia tukov je jeden z hlavných faktorov, ktorý ovplyvňuje trvanlivosť potravín.
OXITEST umožňuje vykonať na vzorkách ako je sušené mlieko, syry, pastovité vzorky, pečivo, olej a tuky (tuhé, kašovité alebo tekuté vzorky) zrýchlený proces oxidácie a získať tak veľké množstvo ďalších informácií bez potreby separácie a analýzy tukov.
Postup stanovenia je rýchly a jednoduchý, šetriaci pracovný čas.
Vyhodnotenie oxidačnej stability môže byť urýchlené použitím vyššej teploty (20 – 110 °C) a zvýšeného tlaku.
Získanou informáciou je úbytok tlaku vzniknutý spotrebovaným kyslíkom pri oxidácii tukov/olejov vo vzorkách.
Zariadenie je vybavené dvomi samostatnými oxidačnými komorami pre analýzu dvoch rovnakých (paralelne) alebo dvoch rôznych vzoriek súčasne, s rovnakými pracovnými podmienkami.
K jednému PC môžu byť pripojené 2 zariadenia.
Obslužný program je jednoduchý a prehľadný.
Obsluha môže kontrolovať dáta zaznamenávané v databáze, porovnávať jednotlivé testy alebo dáta exportovať do formátu Excel a tam ich ďalej upravovať.


Technické parametre:

 • počet oxidačných komôr: 2
 • kapacita 1 komory: do 100 ml
 • pripojenie k PC: USB
 • príkon: 900 W
 • napájanie: 230 V / 50-60 Hz
 • hmotnosť: 16,5 kg
 • rozmer (š x v x h): 365 x 190 x 485 mm
 • teplotný rozsah: od izbovej teploty do 110 °C
 • rozsah tlaku: 0 - 8 bar
 • ochrana proti: 
  - pretlaku: poistný ventil  
  - prekročeniu teploty: vizuálny alarm  
  - poškodeniu komory: vizuálny alarm

Video:

K stiahnutiuOxitest.pdf