VERTEX Digitálny termoregulátor

Popis produktu

Digitálny termoregulátor VERTEX sa môže používať v kombinácii s bežnými magnetickými miešadlami k presnej termoregulácii miešaných kvapalín.
Regulátor teploty umožňuje priamo riadiť teplotu kvapaliny, pretože čidlo je v meranej kvapaline ponorené.
Pri použití regulátora VERTEX sa optimalizuje čas, za aký sa dosiahne prevádzková teplota kvapaliny, a to bez toho, že by došlo k jej prehriatiu alebo k neprimeranému kolísaniu teploty okolo požadovanej hodnoty. Regulátor teploty má široké uplatnenie, pretože vyhovuje požiadavkám na presnosť, spoľahlivosť a flexibilitu „Fuzzy Logic“.

VTF Digitálny termoregulátor

Prevádzkové parametre:

 • teplotný rozsah: -10 do 300°C 
 • presnosť riadenia teploty: ± 0,5°C
 • rozlíšenie: 0,2°C
 • nastavenie času práce: 0:00 do 24:59 (h:min)
 • časový krok: 1 minúta

Technické parametre:

 • konštrukčný materiál: PP
 • stojan: Ø 10 - Ø 13 mm
 • čidlo Pt100: dĺžka 250 mm, Ø 3 mm
 • displej: LCD
 • elektrické krytie CEI EN 60529: IP 54
 • napájanie: 12 V dc
 • hmotnosť: 0,3 kg
 • rozmery (šxvxh): 75x145x120 mm


VTF EVO Digitálny termoregulátor

Prevádzkové parametre:

 • teplotný rozsah: -10 do 400°C 
 • presnosť riadenia teploty: ± 0,5°C
 • rozlíšenie: 0,2°C
 • nastavenie času práce: 0:00 do 24:59 (h:min)
 • časový krok: 1 minúta
 • správa dát: TEMPSoft 

Technické parametre:

 • konštrukčný materiál: PP
 • stojan: Ø 10 - Ø 13 mm
 • čidlo Pt100: dĺžka 250 mm, Ø 3 mm
 • displej: LCD
 • elektrické krytie CEI EN 60529: IP 54
 • napájanie: 12 V dc
 • hmotnosť: 0,3 kg
 • rozmery (šxvxh): 75x145x120 mm