Promylograph T2-E

Popis produktu

od firmy Labortechnik Egger je prístroj, ktorý stanovuje vlastnosti pšeničných a ražných múk, ako sú kysnuteľnosť a lepivosť, a to vo vzťahu ku kvalite škrobového komplexu.
Výsledkom merania je krivka – závislosť teploty a odporu miešanej suspenzie – kedy teplota maximálneho odporu miešania určuje použiteľnosť pšeničných a ražných múk.
Dáta sú snímané a vyhodnocované prostredníctvom PC (PC nie je súčasťou dodávky a ceny prístroja) namiesto predošlého záznamu na papier.
Súčasťou dodávky prístroja je aj SW (v anglickom jazyku), ktorý vyhodnocuje všetky parametre amylografickej krivky.

K stiahnutiuT-2E.pdf