Program Results

Popis produktu

  • program je určený na zdieľanie výsledkov merania NIR analyzátora na ľubovoľnom počítači / počítačoch v sieti LAN
  • výsledky merania v laboratóriu sú on-line načítané a zobrazované na ďalšom pracovisku (napr. riadiaci panel sila), kde je možné podľa nich triediť jednotlivé dodávky
  • výsledky merania zostávajú uložené na pripojenom PC bez ohľadu na stav NIR analyzátoru - NIR analyzátor môže byť vypnutý a už namerané dáta sú uložené na nahliadnutie v nazdieľanom PC v režime off-line 
  • program je možné nainštalovať na rôzne PC – pracuje pod OS Windows®
  • NIR analyzátor + zdieľaný PC musia byť pripojené do LAN
  • výsledky merania je možné súčasne načítať a zobrazovať na viacerých PC v LAN