Program GAC

Popis produktu

  • program je určený na načítanie výsledkov merania z vlhkomera GAC 500 XT do PC
  • nahrádza tlačiareň
  • výsledky z vlhkomera sú v pripojenom PC ukladané vo formáte .csv, takže je s nimi možné ďalej pracovať v programoch typu Excel, V Calc, Gnumeric, …
  • vlhkomer je pripojený pomocou špeciálneho kábla s prevodníkom RS232 (vlhkomer GAC 500 XT= Canon 25M) / USB (= PC)