Program Daman

Popis produktu

SW + HW nadstavba NIR analyzátorov Instalab 600 podstatne rozširuje užívateľský komfort a možnosti týchto prístrojov.

Takto dovybavené prístroje umožňujú:

 • ovládať analyzátor
 • označovať vzorky ľubovoľnými alfanumerickými znakmi vrátane možnosti automatického číslovania merania - a takto označené tiež archivovať
 • jednoducho zadávať a upravovať kalibrácie - len v PC (štandardne sú kalibrácie vkladané pomerne zložitým spôsobom pomocou kombinácie numerickej klávesnice prístroja a kľúčika)
 • rozšíriť počet kalibrácií - prakticky neobmedzene
 • všetky merania sú ukladané v PC, odkiaľ je možné ich kedykoľvek zobraziť
 • vykonávať export výsledkov do formátu XLS (Excel) alebo CSV
 • vykonané merania cez lokálnu počítačovú sieť on-line načítať do ďalších aplikácií, napr. vážiacich programov
 • diaľkovo on-line (MEZOS - užívateľ) pomocou internetového pripojenia spravovať kalibrácie a čiastočne robiť v prístroji servisné zásahy (nahrávať nové kalibrácie alebo upravovať existujúce, v spolupráci s užívateľom analyzovať príčiny niektorých chybových hlásení prístroja)
 • exportovať dáta pre kalibráciu a tento export on-line odosielať cez Internet
 • tlačiť na akúkoľvek tlačiareň, pripojenú k riadiacemu PC (nie je súčasťou dodávky)
 • výsledky zostávajú uložené v riadiacom PC a dá sa s nimi dodatočne pracovať (prezerať, exportovať alebo tlačiť aj jednotlivý výsledok aj zo staršieho merania)
 • obslužný PC (tablet s dotykovou obrazovkou) je možné používať s ďalšími aplikáciami podľa priania zákazníka (ďalšie aplikácie nie sú súčasťou dodávky)
 • a ďalšie …


Nadstavba zahŕňa:

 • PC s dotykovou obrazovkou (tablet) vrátane OS Windows
 • prepojovací kábel Instalab-PC
 • program pre komunikáciu a prácu s dátami z prístroja Instalab DAMAN (Data Management System)

K stiahnutiuDaman.pdf