Prístroj na stanovenie čísla poklesu MFT 26

Popis produktu

vyrába firma MEZOS spol. s r.o.

Prístroj bol skonštruovaný predovšetkým s ohľadom na maximálnu jednoduchosť a bezpečnosť obsluhy (obmedzenie možnosti obarenia sa) a za účelom zlepšenia obslužnosti prístroja (manipulácia so skúmavkou).
Na konštrukcii exponovaných častí (varná nádoba) je ako konštrukčný materiál použitá prevažne nerez.
Maximálne množstvo obslužných úkonov je v tomto prístroji automatizovaných.
Výsledok merania je zobrazený na 3-miestnom displeji až do doby spustenia ďalšieho testu a v prípade pripojenej tlačiarne/PC je tento výsledok na toto zariadenie odoslaný.
Nutné chladenie prístroja - pripojením vody z vodovodného zdroja alebo použitím chladiaceho zariadenia LTC 26.


Technické parametre:

  • rozmery (š x h x v): 300 x 360 x 562 mm
  • hmotnosť:  cca 8 kg 
  • napájanie 230 V / 50 Hz
  • príkon max. (pri zahrievaní): 1.000 W
  • prevádzkový príkon: 350 W
  • kontrola pripravenosti prístroja (vyhriatie):
    LED dióda červená/zelená + displej
  • komunikačné rozhranie: RS 232 (tlačiareň, PC)

Video:

K stiahnutiuMFT26.pdf