Prestavby meračov objemovej hmotnosti

Popis produktu

Firma MEZOS, spol. s r.o. vykonáva opravy / prestavby meračov objemovej hmotnosti zo vzoru 1937 na vzor 1938.
Váhy sú do opravy preberané po predchádzajúcej dohode s pracovníkom firmy MEZOS, spol. s r.o. len kompletné - pozri Preberací protokol.
Ku každému do opravy dávanému meraču musí byť priložený vyplnený preberací protokol.
Prestavbu nie je možné vykonať na meračoch objemovej hmotnosti z Maďarska a len obmedzene pri typoch RS (typ merača je vyrazený na odmernej nádobe).
Tieto merače svojou konštrukciou - hlavne odmerná nádoba - nezodpovedajú ČSN ISO 7971-2.