Penetrometer

Popis produktu

Soil Compaction Tester

od firmy DICKEY-john je pôdny penetrometer, ktorý meria pevnosť (zhutnenie) pôdy.
Prístroj je dodávaný s dvomi hrotmi; ½ palcový (12,7 mm) hrot je pre pevnú pôdu a ¾ palcový (19,05 mm) hrot pre mäkkú pôdu.
Číselník tlakomera má dve stupnice (pre ½ palcový a pre ¾ palcový hrot), ktoré sú nakalibrované na hodnoty v jednotkách psi (1 libra sily na palec štvorcový) pre lepšiu orientáciu sú farebne označené.
Farby sú zelená (0-200 psi), žltá (200-300 psi) a červená (300 psi a viac); korene rastlín rastú najlepšie v zelenom rozmedzí, uspokojivo v žltom a zle v červenom rozmedzí.

Video: