Obilný skúšač OS-1

Popis produktu

Obilný skúšač typu OS-1 je určený na presné meranie objemu sypkých materiálov a zvlášť (v spojení s váhou) na zisťovanie objemovej hmotnosti obilnín.

Typovo schválené meradlo pre obchodné styky (TCM 129/96-2401).

Obilný skúšač je vyrobený z nerezovej ocele a skladá sa z nasledujúcich častí:

  • odmerná nádoba
  • základná doska s prírubou
  • behúň
  • nôž
  • plnič
  • násypka

K stiahnutiuOS1.pdf