NIR Analyzátor InfraScan

Popis produktu

Počítačom riadený dvojlúčový NIR analyzátor pracujúci na princípe odrazeného NIR žiarenia.

Meranie je jednoduché.

Sypká vzorka sa nasype na misku a tá sa položí pod poklop na hornej strane prístroja.

Pomocou dotykového displeja alebo externej klávesnice sa zadajú identifikačné údaje o vzorke a po sklopení horného krytu sa spustí meranie.

Výsledok merania je zobrazený na displeji, vytlačený na tlačiarni (ak je pripojená) a na ďalšie použitie uložený (mimo heslom chránenej databázy) aj do adresára na dočasné súbory obslužného programu, odkiaľ je možné ich po sieti využívať pre ďalšie aplikácie.


Technické parametre:

 • rozsah vlnovej dĺžky: 1350 nm - 2600 nm
 • princíp merania: dvojitý lúč, monochromatické osvetlenie vzorky
 • doba merania: menej ako 60 sekúnd na vzorku
 • zdroj svetla: halogénová žiarovka
 • monochromátor: mriežkový monochromátor „Czerny-Turner” so vstupnou a výstupnou štrbinou f = 250 mm, lineárny rozptyl 9,8 nm/mm
 • rozptyl svetla: < 0,01% T pri hraničných hodnotách vlnového rozsahu
 • optické rozlíšenie: 0,4 nm
 • fotometrická presnosť: lepšia ako 0,1% T
 • kolísanie nuly: < 0,0002% T
 • rozhranie: USB, Ethernet, 1 sériový a 1 paralelný port, PS 2 pre klávesnicu a myš
 • ovládanie: dotyková obrazovka, možnosť pripojiť klávesnicu a myš
 • rozmery: 570 x 390 x 395 mm
 • hmotnosť: 24 kg