NIR Analyzátor InfraCheck

Popis produktu

InfraCheck™ je kompaktný prístroj na princípe NIR odrazovej spektroskopie.

Ide o analyzátor vybavený dotykovou obrazovkou, pri ktorom sa vzorka v meracej kyvete kladie na meracie okienko na hornom krytu prístroja.
Meranie prebieha tak, že sa sypká, tekutá alebo pastovitá vzorka v meracej kyvete položí na okienko na hornom kryte prístroja a po premeraní spektra, ktoré trvá približne 30 s, je na displeji zobrazený výsledok.
Prístroj je schopný pracovať s MLR kalibráciami rovnako ako iné filtrové prístroje firiem Perten, DICKEY-john, Bran+Luebbe a iných, takže je vhodný aj ako náhrada pri modernizácii týchto laboratórnych prístrojov bez nutnosti tvorby nových kalibrácií.
Je tiež možné podstatne zlepšiť výsledky meraní pri použití robustných PLS kalibračných metód.
InfraCheck je ideálnym prístrojom na rýchly screening materiálov pri nákupe alebo medzioperačných kontrolách s použitím užívateľských kalibrácií.

Typické aplikácie:

Múka, čaj, cestoviny, gély a ďalšie homogénne substancie

Hlavná charakteristika prístroja:

  • jednoduchá kyveta na vzorky, ktorá sa kladie na meracie okienko na vrchnej strane prístroja
  • nízka hmotnosť prístroja a nízka energetická náročnosť robí prístroj ľahko premiestniteľný  
  • prenosné kalibrácie medzi jednotlivými prístrojmi
  • dvojlúčové spektrálne meranie poskytuje prístroju vysokú reprodukovateľnosť výsledkov a veľmi robustné kalibrácie
  • veľký vlnový rozsah umožňuje presné výsledky merania širokého spektra produktov


Technické parametre:

  • rozmery:  345 x 384 x 215 mm
  • hmotnosť: 28 kg
  • vlnový rozsah :  štandardný: 1100-2500 nm; krok 0.5 nm
  • meranie vzoriek:  reflektancia