NDA702

Popis produktu

Firma Velp Scientifica vyvinula tento analyzátor - NDA702 - ako inovované, pokrokové riešenie pre stanovenie dusíka/proteínov využitím metódy termického rozkladu pre elegantné stanovenie pevných aj kvapalných vzoriek. Použitý plyn Hélium (He) alebo Argon (Ar).
Prístroj je vybavený automatickým zásobníkom na vzorky s kapacitou viac než 100 vzoriek. 
Vďaka tomuto zariadeniu môže prístroj pracovať samostatne aj v čase, kedy nie je prítomná obsluha (napr. v noci).
Celé zariadenie je riadené užívateľsky prívetivým softwarom pomocou externého PC, ktorý na jedinej obrazovke zobrazuje všetky údaje týkajúce sa ako okamžitého stavu a práce prístroja, tak aj vykonávaných rozborov s možnosťou listovania v celej databáze.
Pre jednoduchosť obsluhy sú pre jednotlivé stanovenia pripravené metodiky, ktoré okrem iného kontrolujú tiež správnosť dodržiavania meracieho postupu.

Oblasti použitia:

potraviny a krmivá, poľnohospodárstvo, výskumné centrá.

Aplikácie:

mlieko a mliečne produkty, cereálne produkty, obilie, mäso a mäsové výrobky, krmivá pre zvieratá, detská výživa, nápoje, ryby a výrobky z rýb atď.


Technické parametre:

 • analytická metóda: stanovenie dusíka podľa Dumasa
 • detektor N2: TCD s autokalibráciou
 • veľkosť vzorky : do 1,0g
 • kapacita autosamplera: až 4x disk, každý po 30 vzoriek
 • opakovateľnosť (RSD): < 0,5% pre EDTA cca. 100 mg (9,57 % N)
 • presnosť stanovenia: > 99,5%
 • detekčný limit: 0,001 mgN (He), 0,01 mgN (Ar)
 • spaľovacia teplota: 1030°C 
 • hélium (He) / Argon (Ar): čistota 99,999 % (trieda 5,0)
 • kyslík (O2): čistota 99,999 % (trieda 5,0)
 • tlak hélium (He)/ Argon (Ar): 2 bar
 • tlak kyslík (O2): 2 bar
 • komunikačné rozhranie: USB, RS 232
 • príkon: 1400 W
 • napájanie: 230 V / 50 - 60 Hz
 • hmotnosť: 54 kg 
 • rozmery (šírka x výška x dĺžka): 655 x 510 x 410 mm