NDA701

Popis produktu

Firma Velp Scientifica vyvinula tento analyzátor - NDA701 - ako inovované, pokrokové riešenie pre stanovenie dusíka/proteínov využitím metódy termického rozkladu pre elegantné stanovenie pevných aj kvapalných vzoriek.
Použitý plyn Hélium (He).

Prístroj je vybavený automatickým zásobníkom na vzorky s kapacitou viac ako 100 vzoriek.

Vďaka tomuto zariadeniu môže prístroj pracovať samostatne aj v čase, kedy nie je prítomná obsluha (napr. v noci).
Celé zariadenie je riadené užívateľsky prívetivým softwarom pomocou externého PC, ktorý na jedinej obrazovke zobrazuje všetky údaje týkajúce sa ako okamžitého stavu a práce prístroja, tak aj vykonávaných rozborov s možnosťou listovania v celej databáze.

Pre jednoduchosť obsluhy sú pre jednotlivé stanovenia pripravené metodiky, ktoré okrem iného kontrolujú tiež správnosť dodržovania meracieho postupu.


Oblasti použitia:

potraviny a krmivá, poľnohospodárstvo, výskumné centrá.

Aplikácie:

mlieko a mliečne produkty, cereálne produkty, obilie, mäso a mäsové výrobky, krmivá pre zvieratá, detská výživa, nápoje, ryby a výrobky z rýb atď.


Technické parametre:

 • analytická metóda: stanovenie dusíka podľa Dumasa
 • detektor N2: TCD s autokalibráciou
 • veľkosť vzorky : do (obvykle) cca 0,5g
 • kapacita autosamplera: viac než 100 vzoriek
 • opakovateľnosť (RSD): < 0,1% pre EDTA cca. 100 mg (9,57 % N)
 • presnosť stanovenia: > 99,5%
 • detekčný limit: 0,003 mg N absolútny
 • hélium (He – nosný plyn): čistota 99,999 % (trieda 5,0)
 • kyslík (O2): čistota 99,999 % (trieda 5,0)
 • stlačený vzduch alebo dusík (N2): čistota 99,6 % (bez oleja a vody)
 • tlak hélium - He: 3 bar
 • tlak kyslík - O2: 3 bar
 • tlak stlačeného vzduchu alebo dusíka (N2): 4 bar
 • komunikačné rozhranie: USB, RS 232
 • príkon: 1400 W
 • napájanie: 230 V / 50 - 60 Hz
 • hmotnosť: 55 kg 
 • rozmery (šírka x výška x dĺžka): 710 x 510 x 410 mm

Video:

K stiahnutiuNDA701.pdf