Gluten index

Popis produktu

Parameter Gluten Index sa používa na určenie kvality lepku (pri teste sa meria pomer lepku, ktorý prešiel sitkom za definovaných podmienok v odstredivke).
Tento výsledok je okrem iného používaný na určenie miery poškodenia pšenice spôsobeného hmyzom počas zberu.


Technické parametre: