FIWE 6

Popis produktu

Extrakčný prístroj na stanovenie hrubej vlákniny - 6 miestny model.
Táto jednotka umožňuje extrakciu cukrov, hemicelulóznych a podobných zložiek súčasne zo 6 vzoriek potravín alebo krmív.
Celý proces nasledujíci po navážení vzoriek do fritových kelímkov až do konečného premytia acetónom je vykonávaný v prístroji bez nutnosti akéhokoľvek prenášania alebo ďalšej manipulácie so vzorkami.
Prístroj je vybavený vzduchovým čerpadlom na miešanie vzoriek a peristaltickým čerpadlom pre odťah reakčných činidiel.
Časovač s akustickým signálom oznamuje ukončenie jednotlivých sekvencií stanovenia.
Všetky fázy extrakcie sú ovládané 3-cestnými otočnými ventilmi.
Oddelený rozvod chladiacej vody a reagentov.


Technické parametre:

  • množstvo vzorky: 0,5 - 3,0 g
  • opakovateľnosť: ±1%
  • počet miest: 6
  • napájanie: jednofázové 230 V/50 Hz
  • príkon: 1200W
  • hmotnosť: 46 kg
  • rozmery (d x v x š): 750x620x 390 mm

K stiahnutiuVelp2.pdf