Extrakčný prístroj SER 148/3

Popis produktu

Pre kvantitatívnu extrakciu použitím organického extrakčného činidla.
3-miestne zariadenie pre selektívnu extrakciu pevných a polotuhých produktov extrakčným činidlom metódou podľa Randalla (obdoba Twiesselmanna).
Skrátenie doby sa získa extrakciou v dvoch fázach (ponorením a následne vymývaním extrahovaným materiálom) s konečnou regeneráciou roztoku. 
Skrátenie doby extrakcie oproti extrakcii podľa Soxleta od 20 do 80 %.
Toto zariadenie je konštruované pre optimalizovanie ručnej práce a dovoľuje úplne bezpečnú extrakciu.
Celé elektrické a elektronické sekcie sú zabezpečené technológiou spĺňajúcou stupeň ochrany IP 55 (práca v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu).
Celé zariadenie pozostáva z jedného prístroja (žiadny externý ohrev zahrievacieho média).
Pri prerušení dodávky chladiacej vody prístroj preruší extrakciu.


Technické parametre:

 • konštrukcia: nerez s epoxidovou povrchovou úpravou
 • počet miest: 3
 • 2x displej: pracovná teplota, nastavenie
 • opakovateľnosť: ≤ 1%
 • regenerácia roztoku: od 50 do 70 %
 • objem extr. kelímka: 150 ml
 • počet programov: 29
 • pracovná teplota: od 100 do 260 °C
 • prietok chladiacej vody: 2 l/min
 • hmotnosť vzorky: 0,5 – 15 g (obvykle 2-3 g)
 • objem rozpúšťadla: 30 – 100 ml
 • napájania: 230/50 V/Hz
 • príkon: 500 W
 • rozmer: 480x620x390 mm
 • hmotnosť: 30 kg  

K stiahnutiuVelp2.pdf