Destilačná jednotka UDK 169

Popis produktu

je navrhnutá pre automatické stanovenie dusíkov a obsah bielkovín Kjeldahlovou metódou v potravinárskom priemysle, krmivách a mnohých ďalších aplikáciách v oblastiach životného prostredia (fenoly, dusík vo vode, v kaloch, v pôde, v mazivách), chemického a farmaceutického priemyslu.
Destilačná jednotka UDK 169 je najnovší model radu destilačných prístrojov firmy Velp Scientifica Srl. Ide o plne automatický systém s možnosťou jeho prepojenia s automatickým podávačom vzoriek a titračnou koncovkou.
UDK 169 je navrhnutý tak, aby uspokojil aj najnáročnejšie laboratórne požiadavky pri vysokej produktivite a vysokých bezpečnostných štandardoch.
Spája destilačnú a titračnú jednotku v plne automatickom integrovanom celku.
Výnimočné a originálne konštrukčné prvky firmy Velp Scientifica Srl. sa nachádzajú v obidvoch častiach prístroja – destilačnej aj titračnej.
Konštrukcia zariadenia z vysoko odolného technopolyméru, patentovaný generátor pary, titánový chladič a plastová deflegmačná nádoba zaisťujú vysokú odolnosť a dlhú životnosť prístroja.
Vysoko kvalitné čerpadlá vykonávajú presné dávkovanie reakčných činidiel.
Zariadenie je ovládané prostredníctvim 6" farebného dotykového displeja.
Do prístroja UDK 169 sú implementované všetky pokrokové technológie a inovácie pre destiláciu a titráciu, ktoré firma Velp vyvinula, ako napr. patentovaný beztlakový a bezúdržbový generátor pary, pracujúci takmer bez tepelných strát a so zníženou spotrebou vody.
Je unikátny robustnou konštrukciou, neobsahujúcou žiadne sklenené diely, čím je zaistená dlhá životnosť.
O bezpečnú prácu tohto prístroja sa stará množstvo kontrolných senzorov.
Tieto senzory kontrolujú okrem iného napr. vloženie a polohu mineralizačnej trubice v prístroji, uzavretie ochranného krytu mineralizačnej trubice, prietok chladiacej vody, hladiny činidiel v zásobníkoch a ďalšie.
V kolorimetrickom titrátore sa titračná nádoba automaticky čistí.
Multifunkčný obslužný software vedie obsluhu pri nastavovaní parametrov plne automatických destilačných a titračných procesov.
UDK 169 umožňuje pripojenie PC pre archiváciu a ďalšiu prácu so všetkými údajmi, ďalej prostredníctvom USB a RS232 pripojenie na externú váhu a tlačiareň.
Súčasťou dodávky prístroja je mineralizačná trubica, manipulačné kliešte na mineralizačnú trubicu, zberná nádoba a pripojovacia hadice.


Technické parametre:

 • konštrukcia: antikorózny technopolymér
 • displej: 6 "dotykový farebný
 • pamäť na dáta: do 100,000 meraní
 • max. hodnota dávkovania byrety: 25 ml (50 ml na obj..)
 • min. hodnota dávkovania byrety: 2 µl / krok
 • programovateľná pauza: 0 - 99 min. (napr. pre analýzu s použitím Dewarovej zlúčeniny)
 • pamäť pre užívateľské metodiky: 54 (30 štandardných + 24 voliteľných)
 • jazyk: UK, I, E, F, RUS, CN +
 • dávkovanie NaOH / H2O: Automatické / Automatické
 • regulácia pary: 10 -100%
 • spotreba chladiacej vody: od 0,5 l/min – 1,0 l/min
 • reprodukovateľnosť (RSD): ≤ 1%
 • opakovateľnosť: ≥ 99.5% pre obsah N od 1 do 200 mg
 • detekčný limit: ≥ 0.1 mg N
 • pripojenie: Ethernet, 2 x USB a RS 232
 • príkon: 2,2 kW
 • el. napájanie: 230 V - 50 / 60 Hz
 • hmotnosť: 76 kg
 • rozmery (HxVxŠ): 830 x 1730 x 640 mm
 • kapacita podávača: 24 skúmaviek (250 ml) alebo 21 skúmaviek (400 ml)  Porovnanie prístrojov UDK tu:

Video: