Destilačná jednotka UDK 139

Popis produktu

je poloautomatický destilačný prístroj pre najrôznejšie aplikácie ako napr. stanovenie amoniakového alebo bielkovinového dusíka (podľa Kjeldahla alebo priama alkalická destilácia), dusičnanového alebo dusitanového N (po predchádzajúcej redukcii), stanovenie fenolov, tekutých mastných kyselín, kyanidov, obsahu alkoholu alebo pre stanovenie dusičnanov a dusitanov prevedením na amoniak s pomocou Dewarovej zlúčeniny.
UDK 139 pracuje automaticky podľa vopred vloženého postupu (programu), kde sa prostredníctvom farebného, 3.5'' dotykového displeja zadáva čas destilácie, množstvo pridávaných reagentov (NaOH a H2O) a výkon parného generátora (v rozsahu 10 až 100 %).
Dávkovanie požadovaných množstiev reagentov zaisťujú vysoko presné dávkovacie čerpadlá.
K dispozícii je 10 programových miest pre užívateľom definované destilačné metódy a jednoduchá a intuitívna obsluha s komunikáciou v 6 svetových jazykoch.
UDK 139 používa vysoko vyspelé technológie, ako napr. patentovaný úplne bezúdržbový vyvíjač pary, zaisťujúci vysoký výkon, bezpečnosť prevádzky (bez pretlaku). 
Ďalej v tomto prístroji firma VELP používa mnohé ďalšie technicky vysoko vyspelé komponenty, ako napr. titánový chladič, ktorý rapídne znižuje spotrebu chladiacej vody, zaisťuje kvalitné chladenie aj pri vyšších teplotách ako chladiacej vody, tak aj okolia.
Životnosť prístroja je predĺžená použitím deflegmačnej nádoby z technopolyméru, ktorý má vysokú odolnosť proti používaným chemikáliám a nevyžaduje žiadnu mimoriadnu starostlivosť.
Konštrukcia prístroja UDK 139 je špeciálne zameraná na zaistenie bezpečnej práce pri jeho obsluhe.
Trvalé sledovanie najrôznejších kritických bodov prístroja (nesprávne vložená alebo chýbajúca mineralizačná trubica, prietok chladiacej vody, hladina reagentov v zásobníkoch a ďalšie) zaisťujú vysokú bezpečnosť práce.
Bezpečnosť pri obsluhe tohto prístroja taktiež zvyšuje jeho inovovaná konštrukcia s ohľadom na zlepšenie obslužnosti prístroja - vkladanie mineralizačnej trubice do prístroja. Prístroj umožňuje prácu s celým radom vyrábaných a používaných mineralizačných trubíc.
Pre zaistenie požiadaviek vyplývajúcich z aplikovania GLP (Good Laboratory Practices) môže byť prístroj pripojený k tlačiarni alebo PC za účelom tlače údajov o prístroji, metodikách a vykonaných analýzach.
UDK 139 je optimálnym riešením z pohľadu výkonových parametrov a investície do tohto zariadenia.


Technické parametre:

 • konštrukcia: antikorózny technopolymér
 • displej: 3.5 "dotykový displej
 • programovateľná pauza: 0 - 99 min. (napr. pre analýzu s použitím Dewarovej zlúčeniny)
 • pamäť pre užívateľské metodiky: 10 programovateľných metód
 • jazyk: UK, I, E, F, RUS, CN
 • dávkovanie NaOH / H2O automatické
 • regulácia pary: 10 – 100 %
 • spotreba chladiacej vody (podľa jej teploty): od 0,5 l/min pri 15 ° C
 • reprodukovateľnosť (RSD): ≤ 1%
 • opakovateľnosť: ≥ 99.5% pre obsah dusíka od 1 od 200 mg
 • detekčný limit: ≥ 0.1 mg N
 • komunikačné rozhranie: 2 x USB
 • príkon: 2100 W
 • napájanie: 230 V - 50 / 60 Hz
 • hmotnosť: 26 kg
 • rozmery (DxVxŠ): 385 x 780 x 416 mmPorovnanie prístrojov UDK tu:

K stiahnutiuUDK139.pdf