QUALIMA 2023

13.02.2023

30. ODBORNÝ SEMINÁŘ K JAKOSTI POTRAVINÁŘSKÝCH A KRMIVÁŘSKÝCH PRODUKTŮ

se koná dne 18. - 19. 4. 2023

místo konání: Hotel Labe Pardubice

Jak jsme Vás po konání poslední "předkoronavirové"  Qualimy v roce 2019 informovali, změnili jsme termín konání z podzimu na jaro - duben, a to z důvodu pořádání více souběžných akcí v období říjen - listopad.Přihláška: Qualima 2023

Pravidla semináře - Etický kodex.