Kruhové testy

kruhové testy


Kruhové testy jsou určeny pro uživatele NIR přístrojů - OmegAnalyzer G, AgriCheck, SGrain, XGrain, Mininfra, Instalab a Grainsense za účelem kontroly správnosti měření na těchto přístrojích.

Součástí je porovnání výsledků NIR analyzátorů s výsledky získanými referenční fyzikální / chemickou metodou pro vzorky pšenice, ječmen, řepka.

Kruhové testy

  • pořádány 4x ročně  
  • u nových přístrojů po dobu jednoho roku zdarma
  • statistické vyhodnocení výsledků
  • aktuální počet účastníků 55 až 65 (kolísá podle ročního období a aktuálního vytížení laboratoří)
  • účastnici z ČR a SR
  • testy lze využít i pro kontrolu chemických metod stanovení
  • vlastnit NIR není podmínkou účasti
  • porovnání vlastních údajů NIR s referenční hodnotou
  • u smluvních zákazníků v případě zjištění větších rozdílů než normou povolených projednání příčiny těchto rozdílů a zajištění nápravy

NIR analyzátory

O kruhovém testu
Přihláška

Vyhodnocení - poslední
Vyhodnocení - archív


Číslo poklesu - Pádové číslo 

Vyhodnocení - poslední
Vyhodnocení - archív


UPOZORNĚNÍ!

Vyhodnocení bude přístupné po obdržení výsledků minimálně 50 % účastníků; v momentě, kdy bude tato volba - Vyhodnocení - aktivní, jsou všichni, kterým byly vzorky zaslány, bráni jako že se kruhového testu zúčastnili s povinností uhradit cenu kruhového testu.