Penetrometr

Popis produktu

Soil Compaction Tester

od firmy DICKEY-john je půdní penetrometr, který měří pevnost (zhutnění) půdy.
Přístroj je dodáván se dvěma hroty; ½ palcový (12,7 mm) hrot je pro pevnou půdu a ¾ palcový (19,05 mm) hrot pro měkkou půdu.
Číselník tlakoměru má dvě stupnice (pro ½ palcový a pro ¾ palcový hrot), které jsou nakalibrovány na hodnoty v jednotkách psi (1 libra síly na čtvereční palec) pro lepší orientaci jsou barevně označeny.
Barvy jsou zelená (0-200 psi), žlutá (200-300 psi) a červená (300 psi a více); kořeny rostlin rostou nejlépe v zeleném rozmezí, uspokojivě ve žlutém a špatně v červeném rozmezí.

Video: