Laboratorní přístroje

Zaměřujeme se zejména na oblast výroby a zpracování obilí, a to od prvovýroby – vzorkování surovin, až po potraviny.

Pro tyto oblasti nabízíme jak laboratorní přístroje a zařízení pro rozbory rozhodčími metodami, tak i přístroje pro rychloanalýzy – NIR analyzátory, gravimetrické a elektrické vlhkoměry.


OBILNÍ LABORATOŘ

Odběr a rozdělení vzorků

- odběr a rozdělení vzorků je základ pro další analýzy, pokud mají reprezentovat následně analyzovaný materiál. K tomu slouží ruční nebo automatické vzorkovače a následně děliče vzorků

Sítové třídění

- sítovým tříděním dělíme materiál podle velikostí částic, v našem případě zejména rostlinných produktů. Laboratorní síta však dodáváme do nejrůznějších oblastí.
 

Zjišťování škůdců

- zjišťování škůdců je důležité jednak preventivně pro zamezení šíření zejména nežádoucího hmyzu, a pro zajištění zdravotní nezávadnosti jak nakupovaných, skladovaných i expedovaných rostlinných materiálů

Laboratorní šrotovníky a mlýny

- laboratorní šrotovníky a mlýny slouží pro homogenizaci materiálu, jeho standardizaci pro další analýzy (pádové číslo, NIR techniku, …) nebo v případě mlýnů k simulaci provozních podmínek v laboratorním měřítku

Vlhkoměry na obilí

- vlhkoměry na obilí jsou přístroje k rychlému zjišťování obsahu vody v rostlinných produktech (obiloviny, luštěniny, olejniny) v proveden provozních přístrojů nebo certifikovaných měřidel určených pro obchodní styk. Mimo vlhkosti je zjišťována teplota materiálu a event. dle typu objemová hmotnost

- další vlhkoměry slouží k měření nejrůznějších materiálů,, jako sena, rákosu, chmelu, papíru a dalších

NIR analyzátory

- NIR analyzátory stanovují v porovnání s rozhodčími metodami ve zlomku času kvalitativní parametry nejrůznějších materiál, jako např. obsahu vody, bílkovin, lepku u pšenice, vody a oleje u řepky a další. Rychlost měření je cca 1 – 2 minuty.

Přístroje pro zjišťování kvality mouky

- přístroje pro zjišťování kvality mouk stanovují parametry jako pádové číslo, test Zeleny, objemovou hmotnost, rheologické vlastnosti

Laboratorní váhy

- laboratorní váhy nabízíme v rozsahu od analytických a po technické. Některé jsou součástí dalších analýz, jako např. stanovení objemové hmotnosti, pádového čísla, ..

- ostatní přístroje a příslušenství jsou jednak speciální účelově zaměřená zařízení, ale i další oblasti, jako např. technická literatura


STANDARDNÍ ANALÝZA

Přístroje pro chemické analýzy

- přístroje pro chemické analýzy jsou určeny pro zjištění parametrů rozhodčími metodami. Jedná se např. o mineralizaci vzorků, stanovení obsahu N-látek dle Kjeldahla, stanovení obsahu kyanidů v odpadních vodách, extrakce olejů, PAHů, aviváže, zjištění obsahu vlákniny jak hrubé, tak stravitelné, stanovení trvanlivosti potravin z pohledu oxidace tuků/olejů (žluknutí ) a např. s tím souvisejícím přidávání antioxidantů

Laboratorní míchačky

- laboratorní míchačky mají široké uplatnění v celé škále aplikací. Nabízíme magnetické bez ohřevu nebo s ohřevem, vibrační, hřídelové a další

Laboratorní přístroje pro oblast životního prostředí

- laboratorní přístroje pro oblast životního prostředí jsou určeny např. pro zjišťování parametrů vody, kalů, odpadních vod a dalších, tato kategorie zahrnuje termobloky, BOD senzory, termostaty a inkubátory a třepačky s rotačním pohybem

- ostatní přístroje zahrnují elektrickou vodní vývěvu, peristaltické čerpadlo a vodní oběhový termostat