Služby

Poskytované služby

 • poradenská činnost při volbě vybavení laboratoří (optimalizace mezi cenou a požadavky)
 • dodávky přístrojové techniky včetně zaškolení v místě instalace přístroje
 • záruční a pozáruční servis na všechny firmou prodávané přístroje
 • technický servis
 • organizace kruhových testů pro uživatele NIR analyzátorů
 • servis na kalibrační křivky pro NIR analyzátory (tvorba nových kalibrací)
 • servis přes Internet u NIR analyzátorů
 • pořádání školení a seminářů (Qualima - říjen - listopad - odborný seminář k aktuálním otázkám jakosti potravinářských a krmivářských produktů)
 • kalibrace na některé firmou prodávané přístroje (pádové číslo, extrakční přístroje, laboratorní prosévací přístroje)

Seminář QUALIMA

 • odborný seminář k aktuálním otázkám jakosti potravinářských a krmivářských produktů
 • termín obvykle na konci října nebo na začátku listopadu - v roce 2010 byl již 19. ročník
 • přednášky odborníků z oblasti výzkumu, šlechtění, obchodu, kontroly (např. SIF Praha, VÚRV Praha, ČMI, VŠCHT Praha, ČZU Praha, VÚPS Brno, ÚKZUZ Brno, SVÚ Bratislava a další)
 • v minulých ročnících cca 150 účastníků z ČR i ze zahraničí (převážně vedoucích provozů, laboratoří, výrobců, skladovatelů, obchodníků a zpracovatelů)
 • pro účastníky semináře vydáván Sborník přednášek (registrace ISBN a ISSN)
 • možnost zakoupení sborníků i z minulých ročníků semináře

Technický servis  

 • záruční a pozáruční servis všech námi dodávaných přístrojů
 • preventivní prohlídky na základě uzavřené smlouvy nebo na objednávku
 • tvorba kalibrací - kalibrace přístrojů
 • v některých případech možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy (u smluvních partnerů)

Preventivní prohlídky na základě uzavřené smlouvy  

Zajišťujeme provádění preventivních prohlídek spojených s dalšími službami za zvýhodněných podmínek, a to:

 • jednou ročně v termínu dle dohody se zákazníkem preventivní prohlídka na základě smlouvy o dílo u přístrojů, na které je smlouva uzavřena
 • přednostní řešení oprav na smluvní přístroje, resp. pro smluvní zákazníky (po dohodě, obvykle nejpozději do 48 hodin)
 • další návštěvy během roku ve vztahu ke smluvním přístrojům pouze za cenu náhradních dílů
 • pokud není oprava možná na místě, zapůjčení náhradního přístroje
 • zvýhodněná hodinová sazba za práci pro další přístroje u smluvního zákazníka, na které se uzavřená smlouva nevztahuje (např. ve smlouvě je uveden pouze NIR analyzátor a závada bude na šrotovníku)

Kruhové testy pro uživatele NIR přístrojů - Cropscan, Instalab, AgriCheck, Omeg Analyzer, InfraScan, Mininfra  

 • 4 x ročně placené - u nových přístrojů po dobu jednoho roku zdarma
 • pro stanovení vlhkosti, N-látek, lepku, Zelenyho test
 • statistické vyhodnocení výsledků
 • u smluvních zákazníků (viz. výše) v případě větších rozdílů než normou povolených projednání a zajištění nápravy

NIR analyzátory (Bruins Instruments)

 • přes Internet jsme schopni propojit se z libovolného PC na světě, který je připojen k internetu, do NIR analyzátoru taktéž připojenému k internetu, a takto na dálku NIR analyzátor ovládat (nastavit přístroj, stáhnout potřebná data, upravit kalibrace, zadat novou kalibraci, provést konzultaci v oblasti ovládání programu nebo řešit konkrétní požadavky).