Kruhový test NIR

zpět

Kruhové testy pro uživatele NIR přístrojů - Cropscan, Instalab, AgriCheck, Omeg Analyzer, InfraScan, Mininfra:

Kruhové testy jsou určeny pro uživatele NIR přístrojů - Cropscan, Instalab, AgriCheck, Omeg Analyzer, InfraScan, Mininfra za účelem kontroly správnosti měření na těchto přístrojích.

Součástí je porovnání výsledků NIR analyzátorů s výsledky, získanými referenční fyzikální / chemickou metodou pro vzorky pšenice, ječmen, řepka:

NIR technika

stanovení vlhkost
N-látky
lepek
test Zeleny
olej
škrob

Referenční metoda

stanovení vlhkost
N-látky
lepek
olej

Kruhové testy

  • pořádány 4 x ročně
  • u nových přístrojů po dobu jednoho roku zdarma
  • statistické vyhodnocení výsledků
  • aktuální počet účastníků 55 až 65 (kolísá podle ročního období a aktuálního vytížení laboratoří)
  • účastnici z ČR a SR
  • testy lze využít i pro kontrolu chemických metod stanovení
  • vlastnit NIR není podmínkou účasti
  • porovnání vlastních údajů NIR s referenční hodnotou
  • u smluvních zákazníků v případě zjištění větších rozdílů než normou povolených projednání příčiny těchto rozdílů a zajištění nápravy

TAB 4 Ječmen - J2
Laboratoř Vlhkost N - látky (x 6,25) Škrob
NIR SA NIR NIR suš. SA SA suš. NIR suš.
32 14,0 12,6 63,1
33 13,5 12,7 12,5
44 13,8 12,9 10,8 12,5
45 12,5 64,3
47 13,5 12,5 10,8 12,5
51 13,6 12,6
54 12,7 12,6 11,3 12,9 10,6 12,7
58 13,8 12,9 10,8 12,5
61 14,4 14,2 12,8 13,4 67,3
Ar. průměr 14,2 13,9 11,0 12,7 10,8 12,5 63,6
Sm. odch. 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,7
Počet hodnot 20 13 3 31 5 8 11

zelená porovnání vlastních výsledků s ostatními laboratořemi
žlutá porovnání s vlastních výsledků se statisticky správnou referenční hodnotou
červená výrazně odchylné hodnoty (odlehlé hodnoty, které by zkreslovaly výsledek), jsou ze statiského zpracování vyloučeny

pdf Příklad formuláře pro přihlášení do kruhových testů.pdf