Seminář QUALIMA

pouze test

Seminář QUALIMA - je naší společností pořádaný odborný seminář k aktuálním otázkám jakosti potravinářských a krmivářských produktů. Účastníkům jsou k dispozici přednášky odborníků z oblasti výzkumu, šlechtění, obchodu, kontroly (např. SIF Praha, VÚRV Praha, ČMI, VŠCHT Praha, ČZU Praha, VÚPS Brno, ÚKZUZ Brno, SVÚ Bratislava a další)

V minulých ročnících se jej zúčastnilo až cca 150 účastníků z ČR i ze zahraničí (převážně vedoucích provozů, laboratoří, výrobců, skladovatelů, obchodníků a zpracovatelů). Pro účastníky semináře je vydáván Sborník přednášek (registrace ISBN a ISSN). Dále se nabízí možnost zakoupení sborníků i z minulých ročníků semináře

Datum konání je obvykle na konci října nebo na začátku listopadu - v roce 2019 byl již 28. ročník

zpět na služby