Zařízení pro testování trvanlivosti potravin a krmiv OXITEST

Popis produktu

Podstatným faktorem, který má vliv na trvanlivost výrobků, je jejich styk a reagování s atmosférickým kyslíkem.
Zejména oxidace tuků je jeden z hlavních faktorů, který ovlivňuje trvanlivost potravin.
OXITEST umožňuje provést na vzorcích jako je sušené mléko, sýry, pastovité vzorky, pečivo, olej a tuky (tuhé, kašovité nebo tekuté vzorky), zrychlený proces oxidace a získat tak velké množství dalších informací bez potřeby separace a analýzy tuků.
Postup stanovení je rychlý a jednoduchý, šetřící pracovní čas.
Vyhodnocení oxidační stability může být urychleno použitím vyšší teploty (20 – 110 °C) a zvýšeného tlaku.
Získanou informací je úbytek tlaku vzniklý spotřebovaným kyslíkem při oxidaci tuků/olejů ve vzorcích.
Zařízení je vybavené dvěma samostatnými oxidačními komorami pro analýzu dvou stejných (paralelně) nebo dvou různých vzorků současně, se stejnými pracovními podmínkami.
K jednomu PC mohou být připojené 2 zařízení.
Obslužný program je jednoduchý a přehledný.
Obsluha může kontrolovat data, zaznamenávaná v databázi, porovnávat jednotlivé testy, nebo data exportovat do formátu Excel a tam je dále upravovat.


Technické parametry:

 • počet oxidačních komor: 2
 • kapacita 1 komory: do 100 ml
 • připojení k PC: USB
 • příkon: 900 W
 • napájení: 230 V / 50-60 Hz
 • hmotnost: 16,5 kg
 • rozměr (š x v x h): 365 x 190 x 485 mm
 • teplotní rozsah: od pokojové teploty do 110 °C
 • rozsah tlaku: 0 - 8 bar
 • ochrana proti: 
  - přetlaku: pojišťovací ventil  
  - překročení teploty: vizuální alarm  
  - poškození komory: vizuální alarm

Video:

Ke staženíOxitest.pdf