Šrotovník UDY Cyclone

Popis produktu

Laboratorní šrotovník vhodný na šrotování materiálů typu obilovin, u kterých má být zaručena velikost částic šrotu.

Kvalita šrotu je zajištěna konstrukcí šrotovníku, kdy materiál je ve šrotovací komoře drcen (obrušován o šrotovací kruh) tak dlouho, dokud velikost částic dosáhne velikosti, kdy je možné mlecí komoru přes sítko opustit.

Proud vzduchu, který přes šrotovník proudí, jednak zajišťuje chlazení a dále čištění šrotovacího prostoru.

Tento prostor je osazen speciálním šrotovacím kruhem, v jehož povrchu jsou zalisovány korundové částice zvyšující intenzitu šrotování.
Materiály, které mají tendenci ke slepování a činí problémy v jiných šrotovnících, mohou být v tomto šrotovníku sešrotovány díky patentovanému principu šrotování s krátkým pobytem v šrotovací komoře.
Obecně platí, že materiály mohou obsahovat max. 20 % oleje nebo 15 % vlhkosti.
Některé materiály mohou být šrotovány i při vyšším obsahu vlhkosti či oleje.
V hraničních případech je možno použít vakuového čističe k zesílení proudu vzduchu.
Toto nevede ke ztrátám vzorku.
Šrotovací kapacita závisí na povaze šrotovaného materiálu.
Rychlost pro pšenici je 3 g/sec; vzorkovnice o objemu 120 ml pojmou 30 - 40 g vzorku.
Konstrukce UDY CYCLONE má dlouhodobou životnost.
Mnoho šrotovníků je používáno více než 15 let.
Záruka na šrotovníky je jeden rok.

Ke staženíUdy Cyclone.pdf