Spektrofotometr 4040 V5+

Popis produktu

Technické parametry:

 • typ: jednopaprskový filtrový spektrofotometr
 • zdroj světla: Halogenová žárovka – 12 V, 20 W s ochranou „long-life“
 • vlnová délka: 340 – 800 nm (dle filtrů)
 • volba vlnové délky: automaticky pomocí 9-ti místného filtrového kola: 6 standardních interferenčních filtrů: 340 nm , 405 nm, 492 nm, 546 nm, 578 nm a 623 nm; 3 pozice pro volitelnou vlnovou délku
 • fotometrický rozsah: 0 – 2,5 A
 • kyvetový systém: normální standardní kyvety (makro nebo semi-mikro, na jedno použití nebo ze speciálního optického skla)
 • regulace teploty: teplota měřicí cely i 8-mi místného bloku je temperována elektronicky řízeným termostatem na 37 °C
 • ovládání: dotykový displej pro přímé funkce a alfanumerický vstup
 • zobrazení: grafický displej s bílými znaky a symboly, modré podsvícení, rozlišení 240 x 128 bodů
 • paměť: software lze aktualizovat pomocí PC, otevřený operační systém s kapacitou až 231 uživatelem definovaných metod, import dat pomocí dotykové obrazovky nebo PC,v přístroji může být uloženo až 50 nelineárních kalibračních křivek s max. 50 páry bodů.
 • integrovaná tiskárna: jehličková tiskárna, 24 znaků na řádek
 • jazyky: angličtina / němčina / indonézština / ruština / španělština
 • komunikační port: sériový port pro připojení externí tiskárny a/nebo PC
 • záznam dat: je možné uložit do paměti přístroje až 1000 výsledků
 • technika měření: - absorbance, transmitance
  - koncovém bodě s faktorem, standardem nebo více standardy, s nebo bez slepého pokusu s reakčním činidlem
  - bichromatický koncový bod
  - kinetika se standardem, faktorem nebo více standardy, s nebo bez slepého pokusu s reakčním činidlem
  - fixní čas se standardem, faktorem nebo slepým pokusem s reakčním činidlem
  - turbidimetrie s optickou časovou funkcí
  - jednoduché, dvojité nebo trojité stanovení
  - nelineární kalibrační křivka
  - volný hemoglobin v kombinaci s optickými interferenčními filtry
 • kontrola kvality: pomocí dvou kontrolních sér Levey Jenings plot lze prověřit až 50 metod
 • časové kroky měření: kinetika: volitelný přírůstek od 3 do 25s (delta), nastavitelný čas přírůstku (delta) 4 až 255s fixní čas: nastavitelný od 0 – 65535 s
 • časová prodleva: nastavitelná od 0 – 65535 s
 • napájení: 100 - 264 V AC / 50/60 Hz
 • rozměry (d x h x v): délka 33 cm x šířka 34 cm x výška 18 cm
 • hmotnost: 5,3 kg