Program Results

Popis produktu

  • program je určen pro sdílení výsledků měření NIR analyzátoru na libovolném počítači / počítačích v síti LAN
  • výsledky měření v laboratoři jsou on-line načítány a zobrazovány na dalším pracovišti (např. velín sila), kde lze podle nich třídit jednotlivé dodávky
  • výsledky měření zůstávají uchovány na připojeném PC bez ohledu na stav NIR analyzátoru - NIR analyzátor může být vypnutý a již změřená data jsou uložena k prohlížení v nasdíleném / nasdílených PC v režimu off-line 
  • program je možné nainstalovat na různá PC – pracuje pod OS Windows®
  • NIR analyzátor + sdílený PC musí být připojeny do LAN
  • výsledky měření lze současně načítat a zobrazovat na více PC v LAN