Přestavby měřičů objemové hmotnosti

Popis produktu

Firma MEZOS, spol. s r.o. provádí opravy / přestavby měřičů objemové hmotnosti ze vzoru 1937 na vzor 1938.
Váhy jsou do opravy přebírány po předchozí dohodě s pracovníkem firmy MEZOS, spol. s r.o. pouze kompletní - viz. Předávací protokol.
Ke každému do opravy předávanému měřiči musí být přiložen vyplněný předávací protokol.
Přestavbu nelze provést u měřičů objemové hmotnosti z Maďarska a pouze omezeně u typu RS (typ měřiče je vyražen na odměrné nádobě).
Tyto měřiče svojí konstrukcí - zejména odměrná nádoba - neodpovídají ČSN ISO 7971-2.