NIR Analyzátor InfraScan

Popis produktu

Počítačem řízený dvoupaprskový NIR analyzátor pracující na principu odraženého NIR záření.

Měření je jednoduché.

Sypký vzorek se nasype na misku a ta se položí pod poklop na horní stranu přístroje.

Pomocí dotykového displeje nebo externí klávesnicí se zadají identifikační údaje o vzorku a po sklopení horního krytu se spustí měření.

Výsledek měření je zobrazen na displeji, vytištěn na tiskárně (pokud je připojena) a pro další použití uložen mimo heslem chráněnou databázi i do adresáře pro dočasné soubory obslužného programu, odkud je možné je po síti využívat pro další aplikace.


Technické parametry:

 • rozsah vlnové délky: 1350 nm - 2600 nm až 50-ti "filtrům odpovídajících" vlnových délek
 • princip měření: dvojitý paprsek, monochromatické osvětlení vzorku
 • doba měření: méně než 1 min. na vzorek
 • zdroj světla: halogenová žárovka
 • monochromátor: mřížkový monochromátor „Czerny-Turner” se vstupní a výstupní štěrbinou f = 250 mm, lineární rozptyl 9,8 nm/mm
 • rozptyl světla: < 0,01% T při mezních hodnotách vlnového rozsahu
 • optické rozlišení: 0,4 nm
 • fotometrická přesnost: lepší jak 0,1% T
 • kolísání nuly: < 0,0002% T
 • rozhraní: USB, Ethernet, 1 sériový a 1 paralelní port, PS 2 pro klávesnici a myš
 • ovládání: dotyková obrazovka, možnost připojit klávesnici a myš
 • rozměry: 570 x 390 x 395 mm
 • hmotnost: 24 kg