NIR Analyzátor InfraCheck

Popis produktu

InfraCheck™ je kompaktní přístroj na principu NIR odrazové spektroskopie.

Jedná se o analyzátor vybavený dotykovou obrazovkou, u kterého se vzorek v měřící kyvetě pokládá na měřící okénko na horním krytu přístroje.
Měření probíhá tak, že se sypký, tekutý nebo pastovitý vzorek v měřící kyvetě položí na okénko na horním krytu přístroje a po proměření spektra, které trvá přibližně 30 s , je na displeji zobrazen výsledek.
Přístroj je schopen pracovat s MLR kalibracemi stejně jako jiné filtrové přístroje firem Perten, DICKEY-john, Bran+Luebbe a jiných, takže je vhodný i jako náhrada při modernizaci těchto laboratorních přístrojů bez nutnosti tvorby nových kalibrací.
Je také možné podstatně zlkepšit výsledky měření za použití robustních PLS kalibračních method.
InfraCheck je také ideálním přístrojem pro rychlý screening materiálů při nákupu nebo mezioperačních kontrolách s použitím uživatelských kalibrací.

Typické aplikace:

Mouka, čaj, těstoviny, gely a další homogenní substance

Hlavní charakteristika přístroje:

  • jednoduchá kyveta na vzorky, která se pro měření pokládá na měřící okénko na vrchní straně přístroje
  • nízká hmotnost přístroje a nízká energetická náročnost dělá přístroj snadno přemístitelný
  • přenositelné kalibrace mezi jednotlivými přístroji
  • dvoupaprskové spektrální měření poskytuje přístroji vysokou reprodukovatelnost výsledků a velmi robustní kalibrace
  • velký vlnový rozsah umožňuje přesné výsledky měření širokého spektra produktů


Technické parametry:

  • rozměry:  345 x 384 x 215 mm
  • hmotnost: 28 kg
  • vlnový rozsah :  standardní: 1100-2500 nm; krok 0.5 nm
  • měření vzorku:  reflektance