Kruhový test NIR

Kruhové testy pro uživatele NIR přístrojů - OmegAnalyzer G, AgriCheck, SGrain, XGrain, Mininfra, Instalab a Grainsense:

Kruhové testy jsou určeny pro uživatele NIR přístrojů - OmegAnalyzer G, AgriCheck, SGrain, XGrain, Mininfra, Instalab a Grainsense za účelem kontroly správnosti měření na těchto přístrojích.

Součástí je porovnání výsledků NIR analyzátorů s výsledky, získanými referenční fyzikální / chemickou metodou pro vzorky pšenice, ječmen, řepka:

NIR technika - stanovení vlhkosti

 • N-látky
 • lepek
 • test Zelený
 • olej
 • škrob 

Referenční metoda - stanovení vlhkosti

 • N-látky
 • lepek
 • olej

Kruhové testy

 • pořádány 4 x ročně
 • u nových přístrojů po dobu jednoho roku zdarma
 • statistické vyhodnocení výsledků
 • aktuální počet účastníků 55 až 65 (kolísá podle ročního období a aktuálního vytížení laboratoří)
 • účastnici z ČR a SR
 • testy lze využít i pro kontrolu chemických metod stanovení
 • vlastnit NIR není podmínkou účasti
 • porovnání vlastních údajů NIR s referenční hodnotou
 • u smluvních zákazníků v případě zjištění větších rozdílů než normou povolených projednání příčiny těchto rozdílů a zajištění nápravy

TABULKA NIR


pdf Příklad formuláře pro přihlášení do kruhových testů.pdf

zpět