Výsledky kruhový test NIR - 2024/1

05.03.2024

V menu Kruhové testy  jsou výsledky 1. kruhového testu NIR pro rok 2024.

V tomto kole kruhového testu se zúčastnilo 50 laboratoří.

Každá laboratoř má přiděleno své číslo, pod kterým jsou uvedeny výsledky vyhodnocení.