Výsledky kruhový test NIR - 2021-3

04.10.2021

V menu Kruhové testy  jsou výsledky 3. kruhového testu NIR pro rok 2021.

V tomto kole kruhového testu se zúčastnilo 56 laboratoří.

Každá laboratoř má přiděleno své číslo, pod kterým jsou uvedeny výsledky vyhodnocení.