QUALIMA 2024

05.02.2024

30. ODBORNÝ SEMINÁŘ K JAKOSTI POTRAVINÁŘSKÝCH A KRMIVÁŘSKÝCH PRODUKTŮ

se koná dne 18. 4. 2024

místo konání: Hotel Labe Pardubice

Jak jsme Vás po konání poslední "předkoronavirové"  Qualimy v roce 2019 informovali, změnili jsme termín konání z podzimu na jaro - duben, a to z důvodu pořádání více souběžných akcí v období říjen - listopad.Přihláška: Qualima 2024

Pravidla semináře - Etický kodex.