Zadání výsledků

zpět

KRUHOVÝ TEST

Číslo v testu:
Výsledky stanovení:
Vzorek č. Vlhkost Navážka Číslo poklesu
1.Mouka Mouka - Vlhkost 7,0 g Mouka - Číslo poklesu
2.Pšenice Pšenice - Vlhkost 7,0 g Pšenice - Číslo poklesu
3.Žito Žito - Vlhkost 7,0 g Žito - Číslo poklesu
Zde uveďte použité přístroje:
Na pádové číslo:
Šrotovník:
Výsledky kruhového testu v grafické podobě budou jednak k dispozici anonymně na našich www stránkách a dále je každý účastník obdrží s uvedením jeho čísla, pod kterým se testu účastnil, a to způsobem, jakým výsledky odeslal. To znamená že ten, kdo je poslal elektronicky (ať už zasláním v e-mailu nebo vyplněním formuláře na naší stránce), obdrží výsledky elektronicky na e-mail, ze kterého byly tyto výsledky zadány, a ten, kdo je zašle poštou, obdrží výsledky také poštou.
E-Mail: